Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowychbezpiecznietu

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem dotyczącym działań na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu:


Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych
Bezpieczna szkoła – standardy bezpieczeństwa
Bezpieczna szkoła - zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów


Więcej informacji:


www.bezpiecznyinternet.edu.plOpracowanie: Anna Boczek