Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci - certyfikat
W tym roku szkolnym nasza placówka przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” . Organizatorem projektu była Fundacja Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Projekt realizowany był w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna+” i finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej. Honorowy patronat nad projektem objęło Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznik Praw Dziecka i Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Cybernauci

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni i kształtowanie umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach zagrożeń.


Projekt przeprowadzony został przez Emisariusza Bezpiecznego Internetu – Pana Dariusza Figurę w formie cyklu warsztatów profilaktycznych przeznaczonych dla grona pedagogicznego, rodziców i uczniów.


Uczniowie uczestniczyli w cyklu warsztatów nt. „Internet: jak bezpiecznie uczyć się, rozmawiać i bawić w „światowej sieci”?, „Krytyczne podejście do źródeł”, „Ochrona wizerunku w sieci”.Cybernauci

Cybernauci

Cybernauci

Cybernauci

Cybernauci

Cybernauci


Poznawali zalety korzystania z Internetu oraz zagrożenia jakie niesie ze sobą rozwój urządzeń teleinformacyjnych.


Dowiedzieli się, jak chronić się przed wirusami, spamem, niepożądanymi treściami znajdującymi się na stronach internetowych. Zapoznali się z netykietą i zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu. Przede wszystkim jednak dowiedzieli się, że Internet to nie tylko skarbnica wiedzy i rozrywki, ale także źródło uzależnienia. Poznawali zasady ostrożności podczas logowania, używania haseł oraz udostępniania danych osobowych, bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych.


Omówione zostały również zasady postępowania w przypadku bycia świadkiem lub ofiarą zachowań przemocowych w sieci.Cybernauci


Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczniowie uzyskali wiedzę, jak chronić sprzęt oraz własne bezpieczeństwo przed zagrożeniami globalnej Sieci.


Rodzice uczestniczyli w warsztatach na temat „E – zagrożenia (przegląd ogólny).Cybernauci

Cybernauci


Rodzice zapoznali się z profilaktyką zagrożeń online i z zasadami bezpiecznego korzystania przez ich dzieci z zasobów sieci. Poznawano sposoby zabezpieczenia dowodów przemocy wobec dziecka w internecie. Przedstawiono porady i sposoby reagowania na problemy młodych związane z użytkowaniem internetu i nowych technologii. Rodzice otrzymali gotowe pomysły rozwiązań i strategii, które mogą wprowadzić, aby dbać o bezpieczeństwo online swoich dzieci oraz informacje gdzie szukać pomocy w przypadku występowania zagrożenia.


Natomiast nauczyciele uczestniczyli w warsztatach na temat „Szanse i zagrożenia cyberprzestrzeni”.Cybernauci

Cybernauci

Poruszane były istotne kwestie dotyczące ochrony prywatności i danych osobowych. Ponadto dowiedzieli się jak kreatywnie i twórczo wykorzystywać media społecznościowe do budowania relacji z uczniami oraz jak przygotować interesujące materiały na lekcję w oparciu o zasoby cyfrowe znajdujące się w domenie publicznej.Cybernauci

Cybernauci

Udział w warsztatach pozwolił nauczycielom na lepsze poznanie i zrozumienie cyfrowego świata, w którym poruszają się uczniowie, a także na zdobycie kompetencji umożliwiających swobodną rozmowę na temat szans i zagrożeń wynikających z korzystania z nowych technologii.


Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, nauczycieli i rodziców zwiększyła się świadomość na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz zagrożeń związanych z nieodpowiednim korzystaniem z zasobów sieci.


Warsztaty zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny, w zupełności spełniły oczekiwania wszystkich uczestników i z pewnością rozbudziły zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.Dziękujemy!Zachęcamy do zapoznania się z materiałami:www.cybernauci.edu.pl/materiały-edukacyjne
www.cybernauci.edu.pl/dobre-praktyki
www.cybernauci.edu.pl/katalog


Za udział w projekcie Nasza Szkoła otrzymała CertyfikatCybernauci


Opracowanie: koordynatorzy projektu – Anna Boczek, Barbara Chrzanowska