„Bezpiecznie Tu i Tam” – kurs online dla rodzicówZachęcamy rodziców do ukończenia kursu online „Bezpiecznie Tu i Tam” przygotowanego i udostępnionego przez Fundację Orange. Aby uruchomić kurs należy zalogować się na platformie edukacyjnej www.edukacja.fdds.plbezpiecznietu


Cele kursu:


• przygotowanie rodziców i opiekunów do procesu wychowania dzieci w świecie nowych technologii


• przedstawienie porad i sposobów reagowania na problemy młodych związane z użytkowaniem internetu i nowych technologii

Opracowanie: Anna Boczek