Ogólnopolski projekt edukacyjny UNICEF

„Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!” - Certyfikat

Nasza szkoła w ramach członkostwa w Klubie Szkół UNICEF włączyła się w realizację ogólnopolskiego projektu edukacyjnego UNICEF „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!”.


Syria

Cele projektu:


• Uwrażliwienie uczniów na problemy i potrzeby dzieci w kraju, w którym trwa wojna

• Kształtowanie postawy otwartości i empatii w stosunku do najbardziej potrzebujących

• Zebranie środków finansowych na zapewnienie ciepłych ubrań i kocy dla dzieci z Syrii


W ramach projektu w lutym 2018 roku zorganizowaliśmy w naszej placówce cykl zimowych zajęć edukacyjnych połączonych ze zbiórką charytatywną na rzecz dzieci z Syrii. Zimowe zajęcia miały na celu uświadomienia społeczności szkoły niezwykle trudnej sytuacji dzieci z Syrii. Na jednym ze spotkań gościliśmy Pana Assefa Sallooma – Syryjczyka, nauczyciela akademickiego KUL, a zarazem wolontariusza z Międzynarodowego Centrum Wolontariatu Omnes Gentes.


Syria

Syria

Wolontariusz przybliżył wszystkim uczestnikom spotkania sytuację mieszkańców Syrii, która ze względu na toczącą się od kilku lat wojny nie jest łatwa. Wojna w Syrii spowodowała ogrom zniszczeń, zmusiła miliony mieszkańców do uchodźctwa, a tym, którzy pozostali odebrała wszystko co mieli, cały dorobek życia.


Syria

Syria

Syria

Syria

Część mieszkańców Syrii nie przeżyła tych tragicznych zdarzeń lub zostali okaleczeni na całe życie. W zbombardowanym kraju, w którym trwa konflikt zbrojny życie nie jest łatwe. Tam wciąż giną ludzie i dzieci. Szczególnie w trudnej sytuacji znajdują się dzieci i ich rodziny, którzy pozbawieni dachu nad głową, chronią się w prowizorycznych mieszkaniach i obozach dla uchodźców. Wielu z nich nawet nie pamięta pokoju. Wojna zmieniła ich życie w niewyobrażalny koszmar. Tam w Syrii brakuje im teraz wszystkiego.Syria

Syria

Nasi podopieczni byli wyjątkowo otwarci na te informacje, z niedowierzaniem poznawali losy syryjskich dzieci. Brak szkół, szpitali, lekarstw, szczepionek, wody i niepewność kolejnego dnia, wzbudzała wzruszenie i empatię w sercach naszych uczniów.Syria

Kolejnym i bardzo istotnym elementem projektu było pozyskanie środków i przekazanie ich jako darowiznę na pomoc humanitarną dla syryjskich dzieci. Zebraliśmy 350 złotych, cały uzyskany dochód przekazaliśmy na konto UNICEF.


Zaangażowanie uczniów oraz nauczycieli w realizację tego projektu było budujące. Udowodniło, że mamy w sobie wiele empatii i bliska jest nam idea niesienia pomocy najbardziej potrzebującym.


Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w akcję.


Za propagowanie wrażliwości społecznej wśród naszych podopiecznych i postawy pro-pomocowej nasza placówka została wyróżniona prestiżowym Certyfikatem Społecznie Zaangażowanej Placówki.Syria
Opracowanie: Anna Boczek, Agnieszka Kwiatkowska, Natalia Sarzyńska - Wójtowicz