Wizyta strażaków w filii szkoły
11 maja uczniowie filii naszej szkoły z radością powitali wyjątkowych gości: strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.


Umundurowani funkcjonariusze przyjechali swym strażackim wozem w konkretnym celu. Ich zadaniem było uświadomienie młodzieży i dzieciom zagrożenia, jakie niesie za sobą nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zabawa z ogniem. Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia trzech najważniejszych numerów alarmowych, które uczniowie doskonale znali. Została omówiona zasada i sposób użycia gaśnicy przeciwpożarowej. Funkcjonariusze pożarnictwa zaprezentowali uczniom, krok po kroku, jak należy udzielić pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej. Młodzież została zapoznana z podstawowym sprzętem niezbędnym do udzielenia pierwszej pomocy.


Chętni mogli założyć umundurowanie, hełm strażacki a także wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego.


W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się, że praca strażaka polega nie tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych.


Cenną wskazówką była informacja, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób oraz w jaki sposób przewidywać i unikać zagrożeń podczas wspólnych zabaw z rówieśnikami.


Dzieci miały możliwość z bliska podziwiać wyposażenie, jakim dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Największe zainteresowanie wzbudził wielki czerwony wóz strażacki, do którego każdy mógł wejść.


Wizyta strażaków wywarła na uczniach pozytywne wrażenie. Wiedza teoretyczna i praktyczna przekazana uczniom z pewnością przyda się w życiu codziennym, gdyż dzięki niej można uratować ludzkie życie.


Spotkanie odbyło się w przesympatycznej atmosferze, a strażacy tradycyjnie pożegnali uczniów dźwiękami syren strażackich. Bardzo dziękujemy funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie za poświęcony czas i udzielenie cennych informacji.

Wizyta strażaków w filii szkoły Wizyta strażaków w filii szkoły Wizyta strażaków w filii szkoły Wizyta strażaków w filii szkoły


Wizyta strażaków w filii szkoły Wizyta strażaków w filii szkoły Wizyta strażaków w filii szkoły Wizyta strażaków w filii szkoły


Wizyta strażaków w filii szkoły Wizyta strażaków w filii szkoły Wizyta strażaków w filii szkoły Wizyta strażaków w filii szkołyOpracowanie: Magdalena Broniek