Dzień Języka Angielskiego
24 kwietnia 2018 w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie odbył się Dzień Języka Angielskiego. Uroczystość poprowadzona została przez studentów z Koła Naukowego Anglistów UMCS. Celem imprezy było uatrakcyjnienie nauki języka angielskiego, zwiększenie motywacji uczniów do pogłębiania jego znajomości, a przede wszystkim dobra zabawa.


Przedstawiona została prezentacja multimedialna na temat Wielkiej Brytanii zawierająca zdjęcia miejsc, osób, symboli, potraw charakterystycznych dla tego kraju, a towarzyszył im słowny komentarz na żywo oczywiście w języku angielskim.


Dzieci uczestniczyły w licznych konkursach wiedzy na temat kultury krajów anglojęzycznych, zdobywając nagrody. Najważniejsze zadania dotyczyły: powtórzenia nazw kolorów przy okazji omawiania flagi "Union Jack", prezentację podstawowych informacji na temat UK (ustrój; stolica; rzeka; kraje, które wchodzą w skład Zjednoczonego Królestwa, najważniejsze miejsca w Londynie), słownictwo związane z Londynem (budka telefoniczna, metro, czerwony autobus itp.), zagadki obrazkowe (Guess what famous place you can see!), zagadki słowne (Solve the riddles!), powtórzenie nazw kierunków przy okazji poruszania się po mapie Londynu.


Z okazji tej uroczystości został również zorganizowany konkurs językowo-plastyczny pt. „Draw the word", polegający na stworzeniu pracy plastycznej obrazującej znaczenie wybranych słów w języku angielskim. Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie otrzymali dyplomy oraz nagrody.

Dzień Języka Angielskiego Dzień Języka Angielskiego Dzień Języka Angielskiego Dzień Języka Angielskiego

Dzień Języka Angielskiego Dzień Języka Angielskiego Dzień Języka Angielskiego Dzień Języka Angielskiego

Dzień Języka Angielskiego Dzień Języka Angielskiego Dzień Języka Angielskiego Dzień Języka Angielskiego
Opracowanie: Magdalena Rutkowska - Czępińska