Mnożymy i dzielimy po mistrzowsku

W marcu bieżącego roku odbyła się już kolejna edycja konkursu matematycznego „Mistrz tabliczki mnożenia”. Wzięli w nim udział uczniowie klas trzecich, czwartych i piątych. Celem konkursu jest kształcenie umiejętności wykorzystania w praktyce rachunków pamięciowych, rozwiązywanie ciekawych, nietypowych zadań matematycznych oraz integracja środowiska uczniowskiego. Uczestnicy dość dobrze poradzili sobie z pamięciowym mnożeniem i dzieleniem w zakresie 100 i 1000. Nieco więcej trudności przysporzyły zadania tekstowe.Mnożymy i dzielimy po mistrzowsku

Uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów zajęli odpowiednio I, II i III miejsce w swojej kategorii wiekowej. W nagrodę otrzymali złote medale, dyplomy oraz upominki rzeczowe. Pozostałym uczestnikom wręczono srebrne medale.Mnożymy i dzielimy po mistrzowsku

Mnożymy i dzielimy po mistrzowsku

Sprawiły one uczniom wiele radości. Mamy nadzieję, że będą zachętą do dalszego rozwijania zainteresowań matematycznych.


Wszystkim serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy!
Opracowanie: D. Dobroczyńska, M. Krasnodębska, E. Horbowska-Zaranek