Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca 2018

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo

męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji

niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny”

Lech KaczyńskiW tym roku po raz ósmy obchodzimy święto państwowe – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W związku z tym w dniu 1 marca 2018 roku po raz kolejny gościliśmy w naszej szkole Panią dr Justynę Dudek – pracownika Oddziału Edukacji i Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.


Podczas „żywej lekcji historii” Pani Justyna w sposób niezwykle interesujący przybliżyła młodzieży trudne zagadnienia dotyczące działalności i znaczenia Żołnierzy Wyklętych, omówiła tragiczny los ludzi, którzy nie chcieli zaakceptować sowieckiej okupacji. Zaprezentowano również wybrane sylwetki niezłomnych bohaterów podziemia antykomunistycznego działającego na terenie Polski w latach 1944 – 1963.Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Kolejnym punktem spotkania była projekcja filmu pt. „Inka – zachowałam się jak trzeba” poświęconego Danucie Siedzikównie ps. „Inka” sanitariuszce i łączniczce z oddziału 5. Wileńskiej Brygady AK. dowodzonej przez legendarnego mjr Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”.Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Prelekcja miała niewątpliwie duży walor edukacyjny, poprzez kształtowanie wśród uczniów poczucia tożsamości narodowej. Dziękujemy za przybliżenie uczniom postaci i wydarzeń, które komunistyczna cenzura skazała na zapomnienie.


Opracowanie: Anna Boczek