Z ortografią za pan brat – konkurs dla klas IV-VI

Dnia 14 marca 2018 roku odbył się szkolny konkurs ortograficzny „Z ortografią za pan brat” dla klas IV- VI, w którym wzięło udział piętnastu uczniów z naszej szkoły. Celem konkursu było promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka polskiego, doskonalenie poprawności pisania oraz rozwijanie zainteresowań polską pisownią.
Z ortografią za pan brat

Konkurs składał się z dwóch części:


I część - dyktando ze słuchu

II część - test z zadaniami sprawdzającymi wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu interpunkcji i stosowania zasad ortografii.
Z ortografią za pan brat

W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania w praktyce.I miejsce: Łukasz G. z Kliniki EndokrynologiiII miejsce: Antoni Ch. z Klinika GastrologiiIII miejsce: Kinga S. z Kliniki Neurologii
Z ortografią za pan brat

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcom gratulujemy!


Organizatorzy: Agnieszka Badyła, Mariola Bronisz