Ogólnopolski konkurs na ciekawe inicjatywy w ramach obchodów DBI 2018

Nasza szkoła po raz kolejny została zgłoszona do ogólnopolskiego konkursu na ciekawe inicjatywy w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2018.


Organizatorem konkursu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS), które tworzą Polskie Centrum Programu Safer Internet. Głównym partnerem konkursu jest Fundacja Orange. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.W ramach konkursu podjęto następujące inicjatywy:• Zorganizowano zajęcia edukacyjno – prewencyjnych dla uczniów i rodziców o tematyce dotyczącej świadomego i bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej przeprowadzone przez policjantów z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w LublinieDzień Bezpiecznego Internetu 2018

• Przeprowadzono cykl warsztatów edukacyjnych dla rady pedagogicznej, uczniów i rodziców w ramach ogólnopolskiego projektu Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań s w sieci” nt. „Szanse i zagrożenia w cyberprzestrzeni”. Warsztaty zostały przeprowadzone przez pracownika fundacji NowoczesnaDzień Bezpiecznego Internetu 2018

• Zorganizowano warsztaty edukacyjne dla uczniów na temat: Internet – jak bezpiecznie uczyć się, rozmawiać i bawić w „światowej sieci”Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

• Przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla rodziców na temat „E – zagrożenia (przegląd ogólny)Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

• Wykonano gazetkę tematyczną związaną z hasłem obchodów DBI w roku 2018 „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

• Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej ukończyli kursy e – learningowe „Nie dla hejtu” i „Nie daj się” udostępnione na stronie www.edu.fdds.pl Kursy dostarczyły dzieciom wiedzy na temat różnych form krzywdzenia. Poruszały również aspekt cyberprzemocy z perspektywy ofiary, świadków i sprawcy.


Nie daj się - dyplom dla ucznia1

Nie dla hejtu - dyplom dla ucznia2

• Uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczyli w kursie e – learningowym „Dbaj o Fejs” Celem kursu było zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami korzystania z nowych mediów i społeczności online


• Propagowano zasady bezpieczeństwa w Internecie; na szkolnej stronie www zamieszczano materiały informacyjno – edukacyjne dla uczniów, rodziców i nauczycieli


• Zachęcano uczniów do udziału w szkoleniach e – learningowych na platformie edukacyjnej „Dziecko w sieci” poprzez zamieszczanie linków i niezbędnych informacji na szkolnej stronie internetowej w zakładce Bezpieczny Internet


• Zamieszczano informacji o inicjatywie na szkolnej stronie internetowej
Opracowanie: Anna Boczek