Dzień Bezpiecznego Internetu 2018


Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

Bezpieczeństwo w internecie oraz odpowiednie korzystanie z mediów społecznych to jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.


W związku z tym w dniu 6 lutego 2018 roku po raz kolejny nasza szkoła włączyła się w ogólnopolskie obchody Dnia Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w Sieci”.


PLAKAT

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja DDS. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. DBI zostało objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Komendy Głównej Policji.


DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką online oraz promocję pozytywnego wykorzystania internetu.


W tym dniu odbyły się warsztaty profilaktyczno – edukacyjne przeprowadzone przez policjantów z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie – asp. szt. Rafała Trockiego i podinsp. Leszka Kołudzkiego.Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

Uczniowie, rodzice i nauczyciele mieli możliwość obejrzenia ciekawej prezentacji multimedialnej „Cyberprzemoc” oraz filmu „Stop Cyberprzemocy” promującego bezpieczne korzystanie z zasobów sieci.Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

Policjanci omówili współczesne zagrożenia związane z cyberprzestrzenią oraz prawne i psychologiczne aspekty zjawiska przemocy w sieci. Zapoznano młodzież z najważniejszymi przepisami prawa dotyczącymi odpowiedzialności prawnej nieletnich za czyny niedozwolone popełnione w cyberprzestrzeni.Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

Internet to również narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje powinny być oparte na poszanowaniu drugiej osoby. Zwrócono uwagę, że brak szacunku do innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów może skutkować niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w internecie m. in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią.Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

Nasi goście scharakteryzowali zjawisko cyberprzemocy, które na pozór niewinne, może wyrządzić ogromne szkody. Przemoc ta jest szczególnie dotkliwa, ponieważ kompromitujące materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia, nagrane na telefon komórkowy filmiki docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób. Omówione zostały najczęściej występujące formy przemocy z wykorzystaniem sieci i telefonu komórkowego: nękanie, straszenie, publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów, szantaż, podszywanie się za kogoś innego, pisanie obraźliwych komentarzy i wyzwisk. Policjanci ostrzegali uczniów przed pochopnym udostępnianiem w Internecie swoich danych osobowych, zdjęć i filmów. Wskazywali młodzieży jak bardzo ważne jest to, aby nie ufać osobom obcym poznanym na portalach społecznościowych m.in. na tak popularnym wśród młodzieży portalu - Facebook. Tłumaczyli i wyjaśniali, dlaczego nie wolno mówić zbyt wiele o sobie, o sprawach dotyczących swojego życia prywatnego oraz życia swojej rodziny. Policjanci radzili, co robić, żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci. Funkcjonariusze podkreślali, że cyberprzemoc jest przestępstwem i poważne jej przejawy należy zgłaszać organom ścigania.Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

Ważnym punktem spotkania było omówienie zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z portali społecznościowych i Internetu oraz sposoby reagowania w sytuacjach zagrożenia.


DBI 2018 - Zasady Bezpiecznego Internetu

Na zakończenie spotkania społeczność szkolna otrzymała plakaty i ulotki z poradami na temat zasad bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.5 zasad bezpieczeństwa

Zastanów się, zanim udostępniszDzień Bezpiecznego Internetu 2018

Wizyta przedstawicieli Policji w naszej szkole z pewnością przyczyni się do wzrostu świadomości uczniów na temat niebezpieczeństw, na jakie narażone są w wirtualnym świecie. Wpłynie to również pozytywnie na kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z czasem i doborem treści programów komputerowych oraz internetu a także zasad stosowania zdrowego stylu życia.Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:


Dzień Bezpiecznego Internetu 2018 w Polsce i na świecie
Nowe narzędzia edukacyjne NASK dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie
Kultura języka w internecie
Konferencja z okazji DBI 2018Dzień Bezpiecznego Internetu 2018
Opracowanie: Anna Boczek, Agnieszka Kwiatkowska, Łukasz Niewiadomy