Regulamin konkursu plastycznego - „Mieszkańcy lasu”


Nauczyciele Zespołu Szkół przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie serdecznie zapraszają wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Mieszkańcy lasu” organizowanym w ramach obchodów Dnia Ziemi 2018. Załączamy regulamin konkursu, kartę zgłoszeniową oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie.


Organizatorzy konkursu:


Dyrekcja Lasów Państwowych
Nauczyciele ZS przy USzD w Lublinie<

Materiały do pobrania:


Regulamin konkursu plastycznego - „Mieszkańcy lasu”
Karta zgłoszeniowa Konkurs plastyczny „Mieszkańcy lasu.”