„Sprzątanie świata”
 

Sprzątanie świata

 

Już po raz 22. nasi uczniowie włączyli się do akcji „Sprzątanie świata”, w tym roku przyświecało nam hasło: „Wyprawa – poprawa”. Nasi młodzi ekolodzy wykonali piękne gazetki tematyczne ukazujące potrzebę selektywnej zbiórki odpadów. Ruszyliśmy również w teren, aby osobiście uprzątnąć najbliższe otoczenie, zadbaliśmy o pobliski park szpitalny i segregowaliśmy odpady. Na zakończenie uczniowie wzięli udział w quizie dotyczącym propagowania ekologicznych zachowań".


Sprzątanie świataSprzątanie świata


Sprzątanie świata


Sprzątanie świata