Podziwiamy dzieła Pabla Piccasa

Uczniowie Filii mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć wystawę „Pablo Picasso – wizerunek wielokrotny” w Muzeum Lubelskim. Podziwiali grafikę, ceramikę, szkice, ilustracje książek oraz sztukę złotniczą hiszpańskiego artysty.


Picasso


Picasso

Ekspozycja to 300 dzieł Pabla Picassa, z których większość nigdy nie była wystawiana w Polsce.Picasso


Picasso

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w bardzo ciekawej prelekcji o życiu i twórczości Pabla Picassa, a także sami stali się artystami.


Picasso


Picasso


Każdy uczeń podczas warsztatów plastycznych wykonał pracę w konwencji kubizmu.Picasso


Picasso

Spacer pięknymi uliczkami Starego Miasta zakończył się zwiedzaniem Archikatedry Lubelskiej.Picasso


Picasso


PicassoPrace wykonane przez uczniów podczas wycieczki można podziwiać na klasowej gazetce ściennej.


Picasso


Opracowanie: Renata Z., Beata T.-W., Monika K.