11 listopada w przedszkolu na oddziale Nefrologii Dziecięcej w USzD


Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała niepodległość. W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu i wpajamy szacunek dla polskich symboli: godła i biało – czerwonej flagi.11 listopada


„Dzisiaj wielka jest rocznica -

Jedenasty listopada!

Tym, co zmarli za Ojczyznę,

Hołd wdzięczności Polska składa.


Im to bowiem zawdzięczamy

Wolność - polską mowę w szkole,

To że tylko z ksiąg historii

Poznajemy dziś niewolę.


Uroczyście biją dzwony,

W mieście flagi rozwinięto...

I me serce się raduje,

Że obchodzą Polskie Święto.”


W dniu 10 listopada obchodziliśmy w przedszkolu Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada). Głównym celem przeprowadzonych zajęć było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju. Dzieci poznały wiersze i pieśni patriotyczne. Przedszkolaki wykazały się ogromnymi umiejętnościami i zdały „egzamin” z wiedzy o naszej ojczyźnie rozwiązując zagadki dotyczące naszego kraju. Grupa wykonała także prace plastyczne, których tematyka związana była z obchodzonym Świętem.
11 listopada

11 listopada

Dzień Niepodległości stał się bardzo radosnym dniem w naszym przedszkolu. Mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci naszych „Małych Polaków”. Dzięki udziałowi w tego typu zajęciach dzieci uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.

Opracowanie: Ewelina Klimiuk