Dzień Praw Dziecka – 20 listopada


UNICEF


20 listopada obchodzimy w Polsce Dzień Praw Dziecka. Jest to szczególna data, gdyż w tym dniu przypada rocznica uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach dziecka – Konwencji o prawach dziecka.Prawa dziecka to nie tylko suche zapisy w konwencji. Prawa dziecka muszą być realizowane każdego dnia. Jednym z podstawowych praw dziecka jest prawo do współdecydowania o sobie. Dla młodego człowieka możliwość wyrażania swojego zdania i aktywnego uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji jest niezwykle ważna. Umożliwiając dzieciom partycypowanie w tych procesach wychowujemy aktywnych i świadomych obywateli.UNICEF


Jako członkowie Klubu Szkół UNICEF jesteśmy w gronie placówek, dla których edukacja o prawach i ich respektowanie są jednym z priorytetów.


Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:


Konwencja o prawach dziecka

Konwencja o prawach dziecka – plakat

Twoje prawa – plakat

Razem Dla Praw Dziecka – materiał dydaktyczny dla nauczycieli

Opracowanie: Anna Boczek