Klub Szkół UNICEF

UNICEF

Nasza szkoła przystąpiła do Klubu Szkół UNICEF. Jest to inicjatywa, która zrzesza szkoły zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei pomocy humanitarnej.Głównymi celami Klubu jest:• edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata• budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości• zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF w ramach organizowanych projektów• propagowanie idei tolerancji międzykulturowej i międzynarodowejW ramach współpracy Szkół UNICEF organizowane są akcje związane z tematyką praw dziecka, edukacji globalnej i międzykulturowej, a także bezpieczeństwa dzieci.


Opracowanie: Anna Boczek – szkolny koordynator Klubu Szkół UNICEF