Cybernauci – kompleksowy projekt

kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci

Cybernauci

Nasza szkoła przystąpiła do projektu: „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”. Jest to projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Projekt jest finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej, został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.


Jego celem jest podniesienie kompetencji uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz kształtowanie umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. W ramach tego projektu w naszej szkole odbędą się warsztaty dla nauczycieli, rodziców oraz uczniów przeprowadzone przez specjalistów.


W ramach projektu przygotowany został także katalog ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych z zakresu bezpiecznego korzystania TIK oraz cyberbezpieczeństwa umieszczony na stronie projektu w zakładce MATERIAŁY:


• komiksów dla dwóch grup wiekowych: „Cybermisja na Marsa" - dla uczniów szkół podstawowych, którego bohaterzy, Mariola, Adrian i Kajtek, udają się w podróż w kosmos i zapoznają Marsjan z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu, oraz „Bądź bezpieczny w sieci" - dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którego bohaterowie, Adrian i Mariola, poznają zasady bezpiecznego korzystania z internetu.


• quizu dla rodziców i opiekunów – składa się z 20 pytań dotyczących bezpieczeństwa w sieci i korzystania z TIK. Do każdej odpowiedzi przygotowano komentarze z odnośnikami do źródeł, dzięki którym można uzupełniać swoją wiedzę.


• scenariuszy zajęć dla nauczycieli dla wszystkich poziomów nauczania – od szkoły podstawowej po szkołę ponadgimnazjalną. W scenariuszach znajduje się wiedza w pigułce, przebieg zajęć krok po kroku, a także hasła słownikowe i odnośniki do czytelni z pozycjami pomagającymi w poszerzaniu wiedzy.


• filmu edukacyjnego do wykorzystania w trakcie zajęć z uczniami. Może stać się on początkiem dyskusji na temat bezpieczeństwa w sieci, bezpiecznych haseł, mediów społecznościowych czy prywatności w internecie.
Opracowanie: koordynatorzy programu Anna Boczek, Barbara Chrzanowska