Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17


Fanfary dla zwycięzców

22 czerwca w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17. Na początku osoba prowadząca spotkanie Pani Dorota Krzemińska serdecznie powitała gości: Dyrektora Szkoły Pana Krzysztofa Barana, Wicedyrektor Szkoły Panią Magdalenę Zamorowską, Kierownika Wychowania Panią Beatę Belczyk, przedstawiciela Rodziców Pana Tomasza Staszewskiego, Rzecznika Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Panią Agnieszkę Osińską, oraz nauczycieli, wychowawców szkoły przyszpitalnej, personel medyczny, uczniów i ich rodziców.Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17

Po oficjalnym wstępie Pani Dorota Krzemińska zaprosiła wszystkich do wysłuchania i obejrzenia części artystycznej zatytułowanej „Gala Wręczenia Szkolnych Oskarów”, podczas której nagrodzono okolicznościowymi statuetkami nauczycieli i wychowawców szkoły przyszpitalnej. Galę poprowadziła Pani Marta Orłowska oraz Daniel Woś uczeń klasy I liceum ogólnokształcącego.Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17


Te miłe chwile uświetniły piosenki, które we własnej aranżacji przy akompaniamencie Pana Jacka Sochockiego nauczyciela muzyki wykonała uczennica klasy III gimnazjum Katarzyny Sirko.Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17


Laureaci odbierali wyróżnienia w poszczególnych kategoriach – dodatkowo wszyscy zostali uhonorowani okolicznościowymi wierszykami – niespodziankami napisanymi przez „szkolnych poetów” specjalnie na tę uroczystość.


Wszyscy wspaniale się bawili. A oto krótka relacja fotograficzna z tego wyjątkowego spotkania:Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17

W dalszej części spotkania Pani Dorota Krzemińska nawiązała do Jubileuszu 20 – lecia Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego i zaprosiła zebranych do obejrzenia krótkiej impresji filmowej na temat współpracy szkoły przyszpitalnej i Szpitala na przestrzeni ostatnich 20 lat:

Z kolei wystąpił przedstawiciel rodziców Pan Tomasz Staszewski, który podkreślił ważna rolę zajęć dydaktycznych i wychowawczych podczas wspomagania procesu leczenia chorych dzieci. W szczególnie ciepły sposób zwrócił się do obecnych nauczycieli dziękując im w imieniu swoim oraz innych rodziców za terapeutyczność lekcji i pomysłowość w ich prowadzaniu, za takt pedagogiczny oraz wsparcie, na jakie rodzice hospitalizowanych dzieci mogą zawsze liczyć.Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17


Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Osińska Rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie dziękując wszystkim pracownikom Szkoły za kolejny rok owocnej współpracy.Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17


Na koniec Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Lublinie Pan Krzysztof Baran podziękował gronu pedagogicznemu placówki za codzienną pracę i „niecodzienne przedsięwzięcia”, które wspólnie razem uczyniły kończący się rok szkolny Rokiem Sukcesów. Podziękowania skierował także do rodziców i Rzecznika Szpitala Pani Agnieszki Osińskiej podkreślając ważną rolę współpracy w realizacji zamierzonych celów.


Na zakończenie spotkania Pan Dyrektor wręczył pamiątkowe dyplomy uczniom biorącym udział w uroczystości oraz listy gratulacyjne licealistom współpracującym ze szkoła przyszpitalną w ramach wolontariatu:Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17


Jeszcze pamiątkowe zdjęcie… i kolejny rok szkolny przeszedł do historii!Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17


Opracowanie:

Dorota Krzemińska,

Agnieszka Ciężka K.,

Marta Orłowska,

Bożena Błaszczak,

Jacek Sochocki,

Artur Stępień