ZAJĘCIA NA SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYMW życiu codziennym często napotykamy sytuacje, w których potrzeba udzielić pomocy drugiemu człowiekowi. Bardzo duże znaczenie w ratowaniu poszkodowanych mają osoby przygodne. Często o dalszych losach decydują pierwsze minuty pomocy. Warto więc znać podstawowe zasady działania – tak, aby pomagać, a nie szkodzić. Takie zadanie ma nauczanie w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”, gdzie wiele czasu i uwagi poświęca się zagadnieniom dotyczącym udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


W Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, dzięki nawiązanej współpracy, zajęcia w ramach tego przedmiotu często odbywają się na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Prowadzone są przez studentów Ratownictwa Medycznego pod kierunkiem opiekuna. Uczniowie w 10-12-osobowych grupach mają możliwość wykorzystania do ćwiczeń: fantomów do resuscytacji (dorosły, dziecko, niemowlę), AED, maseczek do wykonywania wdechów ratowniczych, kołnierzy do unieruchomienia kręgosłupa szyjnego, kocy termicznych, materiałów opatrunkowych oraz rękawic ochronnych.


Ze względu na rotację uczniów naszej placówki, istnieje możliwość powtórzenia tematu i dostosowania go do aktualnych potrzeb młodzieży. Praktyczne ćwiczenia podczas tak prowadzonych zajęć pozwalają wyrobić umiejętność kontrolowania emocji, nie wpadania w panikę oraz unikania pochopnych działań, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie stanu poszkodowanego oraz stanowić zagrożenie dla ratującego.ZAJĘCIA NA SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM


ZAJĘCIA NA SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM


ZAJĘCIA NA SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM


ZAJĘCIA NA SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

Opracowanie: Elżbieta Horbowska-Zaranek