Święto 3 Maja w naszej szkole Święto 3 Maja w naszej szkole


27 kwietnia 2017 roku odbył się w naszej szkole apel upamiętniający Święta Majowe. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie szkoły przyszpitalnej, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele służby zdrowia oraz uczniowie klasy „III a” ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Lublinie.


Celem imprezy było: rozbudzanie szacunku dla tradycji 3 Maja i symboli narodowych, zapoznawanie z ważnymi wydarzeniami z historii Polski, integrowanie uczniów poprzez realizację wspólnych zadań, rozwijanie aktywności i indywidualnych uzdolnień dzieci, integracja wewnątrzszkolna i ze środowiskiem lokalnym. Była to dla nas wszystkich „żywa lekcja patriotyzmu”. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Następnie widzowie mieli okazję uczestniczyć w montażu słowno – muzycznym, który został przygotowany wspólnie przez uczniów szkoły przyszpitalnej oraz uczniów klasy „III a” ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Lublinie:


 Święto 3 Maja w naszej szkole

 Święto 3 Maja w naszej szkole

 Święto 3 Maja w naszej szkole

 Święto 3 Maja w naszej szkole

 Święto 3 Maja w naszej szkole

Należy podkreślić, że obydwie szkoły od lat współpracują ze sobą na rzecz przypominania młodemu pokoleniu ważnych dla naszej Ojczyzny wydarzeń historycznych, rozbudzania szacunku dla polskich symboli narodowych oraz kultywowania tradycji przeżywania patriotyzmu we wspólnocie lokalnej:


 Święto 3 Maja w naszej szkole

 Święto 3 Maja w naszej szkole

 Święto 3 Maja w naszej szkole

Rodzice uczestniczący w spotkaniu ze wzruszeniem patrzyli na sceniczne dokonania swoich dzieci, które chętnie utrwalali w postaci filmików:


 Święto 3 Maja w naszej szkole

Na koniec Pan Dyrektor Krzysztof Baran pogratulował uczniom wspaniałego występu. Szczególne podziękowania za współpracę i współtworzenie programu artystycznego skierował do Pani Elżbiety Olech wychowawczyni klasy „III a” i Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 Celiny Nikolskiej. Pani Wicedyrektor Magdalena Zamorowska wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy:


 Święto 3 Maja w naszej szkole

 Święto 3 Maja w naszej szkole

 Święto 3 Maja w naszej szkole

 Święto 3 Maja w naszej szkole

I jeszcze wspólna fotografia….


 Święto 3 Maja w naszej szkole


 Święto 3 Maja w naszej szkole

 Święto 3 Maja w naszej szkole

 Święto 3 Maja w naszej szkole


Opracowanie: Agnieszka Szczebiot, Monika Stasieczek