Materiały informacyjno - edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu

Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych.

UNICEF

Materiały informacyjno - edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu udostępnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/programy/bezpieczna-i-przyjazna-szkola/dzialania-krajowe/
http://bezpiecznyinternet.edu.pl/
http://ambasadorzy.kulturaonline.pl/
http://chronmymlodosc.pl/


Opracowanie: Anna Boczek