Ogólnopolska Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w InternecieChronimy dzieciZespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie został członkiem Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie.


Koalicja istnieje przy Polskim Centrum Safer Internet, które tworzą Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK).


Jest inicjatywą skupiającą organizacje i instytucje, które podejmują działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Jej celem jest jak najszersze upowszechniania wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu przede wszystkim wśród najmłodszych internautów.


Główne cele koalicji:


• Podniesienie poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują


• Nagłaśnianie problemów związanych z zagrożeniami internetowymi i wspólne poszukiwanie rozwiązań• Wymiana doświadczeń w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa


• Współpraca przy realizacji inicjatyw mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa Internautów


W ramach członkostwa w Ogólnopolskiej Koalicji realizujemy następujące przedsięwzięcia:


• upowszechniamy wśród dzieci i młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtujemy właściwe postawy wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno – komunikacyjnych (godziny wychowawcze, zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań),


• organizujemy warsztaty profilaktyczno – edukacyjne, prelekcje prewencyjne dla rodziców i uczniów z zakresu bezpiecznego, świadomego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu oraz odpowiedzialności prawnej w przypadku stosowania cyberprzemocy,


• realizujemy działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa w sieci aktywizujące uczniów (np. konkursy plastyczne, kursy e – learningowe dla uczniów dotyczące bezpieczeństwa, prezentacje multimedialne, ogólnopolskie konkursy na ciekawe inicjatywy w ramach obchodów DBI),


• corocznie uczestniczymy w ogólnopolskim projekcie Dzień Bezpiecznego Internetu, w ramach którego promujemy wśród uczniów ideę bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu, kształtujemy odpowiednie wzorce zachowań oraz edukujemy w zakresie rodzajów zagrożeń płynących z Cyberprzestrzeni,


• współpracujemy z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie w zakresie prewencji zagrożeń związanych z Internetem, w szczególności cyberprzemocy,


• opracowujemy materiały informacyjno-edukacyjne przeznaczone dla uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i bezpiecznego korzystania z nowych technologii,


• używany programów filtrujących szkodliwe treści na wszystkich komputerach podłączonych do Internetu, do których dostęp mają uczniowie,


• korzystamy z programów zabezpieczających komputery,


• używamy wyłącznie legalnego oprogramowania,


• udostępniamy informacje o podejmowanych działaniach na stronie internetowej szkoły.W podejmowanych działaniach posiłkujemy się materiałami edukacyjnymi udostępnionymi przez fundacje Dajemy Dzieciom Siłę i Sempre a Frente.Więcej informacji na:


www.saferinternet.pl/o-okbdi
www.saferinternet.pl
www.helpline.org.pl
www.dyzurnet.pl
edukacja.fdds.plZachęcamy rodziców do odwiedzenia następujących stron:


dzieckowsieci.fdn.pl/dla-rodzicowopiekunow

Uczniom proponujemy skorzystanie z poniższych linków:


cyfrowa-wyprawka.org
saferinternet.pl/pl/projekty-edukacyjne
dzieckowsieci.fdn.pl/operacja-dehejtyzacja
sieciaki.pl
Ogólnopolska Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie

Opracowanie: Anna Boczek