WIOSENNO-ŚWIĄTECZNE INSPIRACJE

Okres wiosenno-świąteczny w Filii naszej Szkoły obfitował w wiele wydarzeń i spotkań.


WIOSENNO-ŚWIĄTECZNE INSPIRACJE

Podczas warsztatów plastycznych uczniowie wraz z nauczycielami wykonali przepiękne, oryginalne kartki świąteczne, które zostały wręczone Przyjaciołom Szkoły.


WIOSENNO-ŚWIĄTECZNE INSPIRACJE

WIOSENNO-ŚWIĄTECZNE INSPIRACJE

WIOSENNO-ŚWIĄTECZNE INSPIRACJE

Bogactwo polskich tradycji i zwyczajów wielkanocnych przybliżył uczniom nasz gość, pani Joanna Tarasiewicz z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie.WIOSENNO-ŚWIĄTECZNE INSPIRACJE

W prezentacji multimedialnej przedstawiono już dawno niepraktykowane i zapomniane obrzędy świąteczne z różnych regionów naszego kraju.WIOSENNO-ŚWIĄTECZNE INSPIRACJE

WIOSENNO-ŚWIĄTECZNE INSPIRACJE

Uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w plenerowym Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu wolontariuszy i aktorów z Teatru „Przebudzenie” działającym przy Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym „MISERICORDIA”.


WIOSENNO-ŚWIĄTECZNE INSPIRACJE

WIOSENNO-ŚWIĄTECZNE INSPIRACJE

Podczas katechetycznych zajęć pozalekcyjnych uczniowie przygotowali skłaniające do refleksji rozważania drogi krzyżowej oraz obejrzeli film „Życie Jezusa”.


WIOSENNO-ŚWIĄTECZNE INSPIRACJE

Tuż przed Wielkanocą odbyło się spotkanie społeczności szpitalnej, które było okazją do złożenia życzeń i podzielenia się symbolicznym jajkiem. Stół zastawiony wielkanocnymi specjałami wprowadził uczniów w świąteczny nastrój. Uroczystość została przygotowana przez wychowawców klas.


WIOSENNO-ŚWIĄTECZNE INSPIRACJE

WIOSENNO-ŚWIĄTECZNE INSPIRACJE

WIOSENNO-ŚWIĄTECZNE INSPIRACJE

Opracowanie: Renata Z.

Beata T.-W.

Monika K.