Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca 2017 roku po raz kolejny w naszej szkole gościliśmy Panią dr Justynę Dudek z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Spotkanie rozpoczęło się od prelekcji wygłoszonej przez Panią Justynę, która w ciekawy sposób opowiedziała o polskim powojennym podziemiu niepodległościowym i antykomunistycznym. Zaprezentowała dokumenty i fotografie zgromadzone przez IPN dotyczące ofiar komunizmu.


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Następnie uczniowie obejrzeli film pt. „Inka – zachowałam się jak trzeba”, poświęcony Danucie Siedzikównie, ps.„Inka”, sanitariuszce z oddziału 5 Wileńskiej Brygady AK dowodzonej przez Zygmunta Szendzielarza, ps. „Łupaszka”.

W ramach spotkania uczniowie wykonali gazetkę ścienną poświęconą Żołnierzom Niezłomnym.


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Opracowanie: Anna Boczek