CYKLICZNE SPOTKANIA Z MIĘDZYNARODOWĄ GRUPĄ WOLONTARIUSZY „OMNES GENTES”

- EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Już dwukrotnie w tym roku szkolnym (w grudniu i w styczniu) uczniowie naszej szkoły - pacjenci szpitala przy ul. Abramowickiej mieli okazję spotkać się z Międzynarodową Grupą Wolontariuszy „OMNES GENTES” w ramach programu Centrum Wolontariatu w Lublinie.


EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Spotkania miały charakter integracyjny i były dla uczniów cennymi lekcjami o kulturach świata. Wzmocniły poczucie wzajemnej akceptacji, sprzyjały kształtowaniu postaw tolerancji wobec różnorodności, jaką niesie odmienność języków, tradycji i religii.


Młodzi ludzie z różnych stron świata (między innymi z Ukrainy, Pakistanu, Maroka) przybliżyli nam swoje kraje, kulturę, obyczaje. Dowiedzieliśmy się, jakie są ich tradycyjne potrawy, jak wyglądają stroje ludowe…EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Obejrzeliśmy ciekawe prezentacje multimedialne. Poznaliśmy egzotyczną przyrodę i architekturę odległych krajów…EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Wzięliśmy udział w krótkich lekcjach języków obcych. Poznaliśmy kilka słów i zwrotów w języku ukraińskim i urdu - oficjalnym języku, którym posługują się mieszkańcy Pakistanu...EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Wolontariusze zorganizowali także szereg ciekawych zabaw i konkursów, w których z chęcią uczestniczyliśmy. Niektórzy z nas podjęli próby przedstawienia się w języku obcym…EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Najtrudniejszym zadaniem okazało się zapisanie imion zgodnie ze znakami alfabetu urdu i ukraińskiego. Dzięki pomocy wolontariuszy zadanie zakończyło się sukcesem !!!EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Serdecznie dziękujemy Grupie Wolontariuszy „OMNES GENTES” i z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania.


Opracowanie: Magdalena Broniek

Natalia Sarzyńska - Wójtowicz