„Czy znamy lubelską wieś?”


O tym mogli przekonać się uczniowie naszej szkoły przybyli na spotkanie z nauczycielami muzealnymi z Muzeum Wsi Lubelskiej, panią Anną Fajge-Samoń i Iwoną Olech.Muzeum Wsi Lubelskiej

Muzeum Wsi Lubelskiej gromadzi przedmioty związane z dawnym życiem wsi, dworów oraz miasteczek, ale też utrwala wiedzę na temat zwyczajów, obrzędów, tradycji i codziennej pracy ludzi minionej epoki. Lubelski skansen jest jednym z największych w Polsce.Muzeum Wsi Lubelskiej

Możemy tam obejrzeć wiele zabytków architektury z Podlasia, Polesia Lubelskiego, Powiśla, Roztocza oraz Wyżyny Lubelskiej i samej Lubelszczyzny.


Muzeum Wsi Lubelskiej obok ekspozycji stałej zaprasza na organizowane: wystawy czasowe, wydarzenia nawiązujące do roku gospodarsko-obrzędowego na wsi, rekonstrukcje historyczne, zajęcia edukacyjne i inne wydarzenia kulturalne.Muzeum Wsi Lubelskiej

SianokosyMuzeum Wsi Lubelskiej

Wykopki


Wszyscy uczestnicy spotkania dzieci i ich rodzice zostali zachęceni do odwiedzenia skansenu.Muzeum Wsi Lubelskiej

Opracowanie: Mariola Bronisz