Program "Chronimy Dzieci"

Chronimy dzieci


Szanowni Państwo!


Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie certyfikowania placówek oświatowych w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem poprzez włączenie się w realizację treści programu „Chronimy dzieci”.


Jest to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, a partnerem strategicznym Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu "Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci.


Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez przygotowanie i praktyczne realizowanie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz promowania wdrażania standardów, zapewnia również ofertę edukacyjno – szkoleniową w celu podniesienia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.


Zapraszamy wszystkich nauczycieli i wychowawców do włączenia się w realizację programu poprzez:


* udział w bezpłatnych kursach online,


* korzystanie z oferowanych przez Fundację scenariuszy zajęć,


* przeprowadzanie zajęć wychowawczych i dydaktycznych na temat praw dziecka,


* przygotowanie plakatów w związku z problematyką programu,


* zapoznanie się z ciekawymi materiałami edukacyjnymi,


* podejmowanie innych przedsięwzięć, zgodnie ze specyfiką pracy na danym oddziale szpitalnym.Ambicją naszą jest, by Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie znalazł się wśród placówek wyróżnionych przyznaniem certyfikatu „Chronimy dzieci”. W związku z tym w roku szkolnym 2016/2017 podjęte zostały działania w celu opracowania Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem i spełnienia innych koniecznych w tym zakresie wymagań.

Chronimy dzieciOpracowanie: Beata Trochonowicz – Wach, szkolny koordynator programu „Chronimy dzieci”